دکتر حسن شمس اسفند آباد
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : يازدهم مرداد 1389 تعداد بازدید:1292

نام و نام خانوادگي: حسن شمس اسفند‌آباد  
درجه علمي: دانشیار
 
 
سوابق تحصيلي و درجات تحصيلي:
فوق دكتري (postdoctoral)روان شناسي ، موسسه مونل، وابسته به دانشگاه پنسيلوانيا، امريكا   1995 - 1994
دكتري    (.Ph.D)         روان شناسي         دانشگاه استكهلم            سوئد      1994
ليسانسيات (Fil. Lic)     روان شناسي        دانشگاه استكهلم              سوئد      1993
كارشناسي                 روان شناسي        دانشگاه شهيد بهشتي        ايران      1358
 
 
مقالات
مقالات فارسي:
 
الف- مقالات منتشر شده در مجلات علمي – پژوهشي
 
1- شمس اسفندآباد، حسن، صدرالسادات، سيد جلال و امامي پور، سوزان (1383). شناسايي اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدر معتاد. فصلنامه علمي- پژوهشي توانبخشي. پاييز و زمستان 1383.
2- دهقان، عليرضا، شمس اسفند‎آباد، حسن، صدرالسادات، سيد جلال (1383). تحليل وضعيت اجتماعي – اقتصادي و مشاركت دانشجويان علوم پزشكي در نهادهاي مشاركتي دانشجويي. مجله علمي – پژوهشي طب و تزكيه، شماره 55.
3- صدرالسادات، سيد جلال، شمس اسفندآباد، حسن و امامي پور، سوزان. شيوه‎هاي فرزند پروري و كاركرد خانواده‏ در خانواده‏هاي كودكان بد سرپرست، خانواده‏هاي كودكان داراي اختلالات رفتاري و خانواده‏هاي كودكان عادي. مجله علمي- پژوهشي دانشكده پزشكي و پيراپزشكي شهر كرد. فصلنامه، دوره 7، شماره 2، تابستان 1384.
4- شمس اسفندآباد، حسن، امامي پور، سوزان، صدرالسادات، سيد جلال (1383). همسر آزاري و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل. مجله علمي – پژوهشي توانبخشي، دوره پنجم، شماره سوم، پاييز 83.
5- Sadrosadat, S.j. & Shams Esfandabad, H. (2005) A comparative study of the attitudes towards suicide among Swedish and Persian high school students. Psychological Research, 8, 84-94.
6- امامي پور، سوزان، شمس اسفندآباد، حسن، صدرالسادات، سيد جلال، نژاد نادری، سمیرا، بررسي مقايسه‎اي اختلالات رواني و كيفيت زندگي در چهار گروه افراد معتاد مبتلا به ايدز، معتاد غير مبتلا به ايدز، غير معتاد مبتلا به ايدز و سالم. فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده پزشكي و پيراپزشكي شهر كرد، 69 دوره 10، شماره 1» بهار 1387-77.
7  - Shams Esfandabad, H. & Emamipour, S. (2008). The study of learning styles in middle school monolingual and bilingual students and its relationship with educational achievement and gender. Quarterly Journal of Educational Innovations, 22, 47-56.
8- شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا (بهار 88). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهراء، دوره 5، شماره 1، بهار 1388، 139-152.
 
ب- مقالات و خلاصه مقلات منتشر شده در ساير مجلات علمي ، كنگره ها، سمينارها و همايشهاي علمي
 
1ـ شمس اسفند آباد، حسن. منابع ايجاد استرس در مديران. كار و جامعه. شماره 22. ارديبهشت 1377. صفحات 40 تا 45.
2- شمس اسفندآباد، حسن. الگوهاي تعاملي بين نوزادان نابينا، ناشنوا و والدين آنها. نشريه تخصصي روانشناسي، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره). پاييز 1379. صفحات 49 تا 54.
3- شمس اسفند آباد، حسن. امامي پور، سوزان. (1380). مطالعه تاثير اضطراب زبان خارجي بر يادگيري زبان خارجي در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان شهر تهران. پژوهش. فصلنامه پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، شماره پنجم، بهار و تابستان 1380.
4- شمس اسفند‌آباد، حسن، (1380). تاثيرات اعتياد والدين بر سلامت رواني كودك. نشريه كاوش، شماره دوم، تير ماه 1380.
5- شمس اسفند‎آباذ، حسن (1380). مقايسه رفتار رانندگي در رانندگان ايراني و رانندگان سوئدي. كنفرانس سالانه مهندسين ترافيك، تهران.
6- شمس اسفند‎آباد، حسن (1381). مطالعه سبكهاي يادگيري در دانش‎آموزان دوزبانه ترك و يك زبانه فارس. مجموعه مقالات اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران.
7- صدرالسادات، سيد جلال، شمس اسفند‌آباد، حسن و امامي‌پور، سوزان (1381). مقايسه رفتارتطبيقي افراد عادي با افراد كم توان ذهني. فصلنامه پژوهشي توانبخشي، سال سوم، شماره هشتم و نهم، بهار و تابستان 1381.
8- امامي‌پور، سوزان، شمس اسفند‌آباد، حسن (1382). بررسي مقايسه‎اي عزت نفس در دانش‎آموزان عادي و نابينا. فصلنامه علمي- پژوهشي مددكاري اجتماعي، شماره 14-15.
9- شمس اسفند آباد، حسن و امامي پور، سوزان (1382) بررسي شيوع اختلال رفتاري در دانش‎آموزان مقطع ابتدايي شهر ابهر. فصلنامه پژوهشي توانبخشي، بهار 82.
10- شمس اسفند‎آباد، حسن، امامي پور، سوزان (1383). مطالعه سبكهاي يادگيري در دانشجويان رشته هاي علوم انساني، علوم پايه و معماري و رابطه بين سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت. فصلنامه پژوهشهاي رواني – تربيتي دانشگاه تربيت معلم، سال اول، تابستان 83.
11- شمس اسفندآباد، حسن، امامي پور، سوزان، صدرالسادات، سيد جلال (1383). مطالعه سبكهاي يادگيري و رابطه بين سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت در دانش‎آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر زنجان. فصلنامه مددكاري اجتماعي. سال سوم، شماره 18 و 19. تابستان و پاييز 1383.
12- امامي پور سوزان، وجداني، افشين و شمس اسفند‎آباد، حسن (1384). مقايسه همسر‎آزاري در مردان معتاد و غير معتاد. اولين سمينار رويكردي نوين به كليات پيشگيري و درمان اعتياد. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. تهران.
13- شمس اسفند‎آباد، حسن، نژاد نادري، سميرا و عبدي، كيانوش (1384). بررسي اختلالات رواني در افراد معتاد و غير معتاد. اولين سمينار رويكردي نوين به كليات پيشگيري و درمان اعتياد. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. تهران.
14- شمس اسفند‏آباد، حسن و محمدي حاصل، كورش (1385). معرفي روشي جديد براي بررسي جانبي شدن مغز و تاثير آن در كاركرد زبان زنان و مردان. دومين كنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.
15- امامي پور، سوزان و شمس اسفند‎آباد، حسن (1385). بررسي تفكر كليشه اي نسبت به جنس در دانش‎آموزان و دانشجويان دختر و پسر. دومين كنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.
16- شمس اسفند‎آباد، حسن، امامي پور، سوزان (1385). همسر آزاري و عوامل مؤثر بر آن در مراجعين زن دادگاه هاي خانواده در شهر تهران. دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده، ارديبهشت 1385.
17- شمس اسفند‎آباد، حسن، امامي پور، سوزان( 1385). بررسي عوامل موًثر بر موفقيت دختران در كنكور. همايش ملي “زنان و چالشهاي پيش رو”. ايلام. آبان 85.
18- آهنگران زهرا، شمس اسفند آباد، حسن، قبادی، وحیده (1386). بررسی میزان مطلوبیت اجتماعی در چهار گروه کودکان نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و عادی. دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، 28 – 29 آذرماه 1386.
19- حسن پور، لیلا، شمس اسفندآباد، حسن (1386). مقایسه ادراک دیداری – حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با کودکان عادی. دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، 28 – 29 آذرماه 1386.
20- شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا. (1386). بررسي کيفيت زندگي و علائم رواني در بين جوانان مبتلا به ايدز وجوانان سالم. همایش بهداشت روانی دوران رشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین. اسفند 86.
21- متین نژاد، اعظم ، شمس اسفندآباد، حسن (1386). بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با بزهکاری و مقایسه سبک های مقابله با بحران در نوجوانان بزهکار با مادران آنها. همایش پیشگیری وضعی از بزهکاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکو (اسفند 86).
22- شمس اسفندآباد، حسن، حسینی، سمیه سادات (1386). مقایسه میزان هوش هیجانی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان. دنشگاه شیرلز.
23- شمس اسفندآباد، حسن، متین نژاد، اعظم (1386). بررسی تاثیر رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه بر پرداختن به بازیهای خشن کامپیوتری. همایش بازیهای رایانه ای و اثرا ت روانی – اجتماعی آنها. 14 – 15 اسفند .86 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
24- نژاد نادری، سمیرا، متین نژاد، اعظم، شمس اسفند آباد، حسن(1387). بررسي كيفيت زندگي و احساس تنهايي بين دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 18 و 19 اردبیشت ماه 1387، دانشگاه شیراز.
25- کاظمی، بهروز، شمس اسفندآباد، حسن (1387). بررسی رابطه بین باروهای غیر منطقی، نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 18 و 19 اردبیشت ماه 1387، دانشگاه شیراز.
26- شمس اسفندآباد، حسن، حسين آباد، ناهید (1388). بررسي تأثير شركت در برنامه آموزش حساسيّت (رويارویي) بر سلامت عمومی زنان مطلّقه. خلاصه مقالات اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. تهران:  دانشگاه الزهراء، 1388.
27- شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا (1388). بررسی مقایسه ای تنهایی عاطفی و اجتماعی بین زنان و مردان مطلقه. خلاصه مقالات اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. تهران:  دانشگاه الزهراء.
28- شمس اسفند آباد، حسن، شريفي، سميه (1388). بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي وسلامت عمومی در مردان معتاد. اولین کنگره کشوری " پیشگیری لز سوء مصرف مواد". تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 
 
 
 
مقالات انگليسي:
1- Shams Esfandabad, H. (1987). Cutaneous thermal sensation. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm.
2-Shams Esfandabad, H. (1987). The effect of heat radiation on the human face.. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 680.
3 - Hogman, L. & Shams Esfandabad, H. (1988). Pyridine odor detectability and the effective thereshold. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 683.
4 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1992). Humans as discerners of odor and irritation. In: G. Borg & G. Neely (Eds.), Fechner Day ’92. Stockholm: International Society for Psychophysics, 1992, pp. 21-26.
5 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1992). A bisensory method for detection of odorous irritants. In: G. Borg & G. Neely (Eds.), Fechner Day ’92. Stockholm: International Society for Psychophysics, 1992, pp. 21-26.
6 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). The reliability of the method of constants stimuli for determining human irritation detection thresholds. . Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 775.
7 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). A bisensory testing procedure suitable for odorous irritants and emissions from building materials. In: J. K. J. Jaakkola, R. Ilmarinen, & o. Seppanen (Eds.), Indoor Air ’93. Vol. 1: Health effect. Helsinki: Indoor Air ’93, pp. 107 – 112.
8 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). Individual differences in odor and irritation detection for pyridine. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 776.
9 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). On detection and identification of odorous irritants by human observer. In: A. Garriga-Trillo, P. R. Minon, C. Garcia-Gallego, P. Lubin, J.M. Merino, & A. Villarino (Eds) Fechner Day ‘93. Palma de Mallorca, Spain: International Society for Psychophysics, 1993, pp. 29-34.
10 - Shams Esfandabad, H. (1993). A method of bisensory detection applied jointly for two odorous irritants. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 778.
11 - Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). Detection and identification of odorous irritants by human observers.. Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 779.
12- John C. Baird, Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1994). Longitudinal assessment of sensory reactions in eyes and upper airways of staff in a sick building. Environment International, 20, 2, pp. 141- 160.
13 - Shams Esfandabad, H. (1999). Odor and Irritation dtection of formaldehyde by human observers. Journal of Psychology and Education (Quarterly Journal of the Faculty of Psychology and Education, Tehran, Iran) 4, 1, 26 – 60.
14- Amini, B., Shams Esfandabad, H., & Bolandian, H. (2002). Urban Transportation system management: An Energy Saving Plan in Qazvin, Iran. ICTTS Conference, China, 2002.
15- Shams Esfandabad, H., & Emamipour, S. (2004). Prevalence of Wife Abuse. Women's Research. A Quarterly Journal of the Center for Women's Studies, Vol. 1, No 1. June 2004.
16- Sadrosadat, S.j. & Shams Esfandabad, H. (2005) A comparative study of the attitudes towards suicide among Swedish and Persian high school students. Psychological Research, 8, 84-94.
17- Sadrolsadat, S.J., Shams Esfandabad, H, Sadrolsadat, L. (2007). Treatment approaches for child abuse and neglect: A review of the literature. A Quarterly Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences, 1(1), 38-49.
18- Adl, A. F., Shams Esfandabad, H., Sadrolsadat, S.J. (2007). A study on the effects of incarceration of mothers on physical, social, and psychological characteristics of their children. A Quarterly Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences, 1(1), 50-56.
19- Shams Esfandabad, H. (2007). Loneliness in young children. A Quarterly Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences., 1 (2), 38-41.
20- Shams Esfandabad, H. & Emamipour, S. (2008). The study of learning styles in middle school monolingual and bilingual students and its relationship with educational achievement and gender. Quarterly Journal of Educational Innovations, 22, 47-56.
21- Shams Esfandabad, H., & Nejadnaderi, S,. Emamipour, S. (2010). Assessment of quality of life and psychological disorder symptoms among opium -dependent men on buprenorphine detoxification. World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey, 2010, P. 65.
 22- Emamipour, S., Shams Esfandabad, H. (2010). A comparative study of learning styles among monolingual (Persian) and bilingual (Turkish-Persian) secondary school students. World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey, 2010, P. 46.
 
تالیف و ترجمه کتاب
تاليف:
1-صدرالسادات، سيدجلال، و شمس اسفند‌آباد، حسن (1380). عزت نفس و روشهاي افزايش آن در افراد با نيازهاي ويژه. تهران: انتشارات سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
2-شمس اسفند‌آباد، حسن (1382چاپ اول، 1385 چاپ دوم، چاپ سوم 1387). روان شناسي تجربي. تهران: انتشارات سمت.
3-شمس اسفند‌آباد، حسن (1384 چاپ اول، 1385 چاپ دوم، 1386 چاپ سوم) تفاوتهاي فردي. تهران: انتشارات سمت.
4-امامي پور، سوزان، شمس اسفند‎آباد حسن، (1386). سبكهاي يادگيري و شناختي (نظريه ها و آزمونها). تهران .سمت.
کتاب در دست تالیف
شمس اسفند‌آباد، حسن (87- 1386).  روانشناسی محیط.. ناشر: انتشارات سمت.
ترجمه:
1- فرانكن، رابرت اي (1988). انگيزش و هيجان، ترجمه حسن شمس اسفند‌آباد ، غلامرضا محمودي و سوزان امامي پور، چاپ اول، 1384، چاپ دوم 1387 زیر چاپ). ناشر: نشر ني
کتاب در دست ترجمه
فرانكن، رابرت اي (چاپ ، 2007). انگيزش و هيجان. مترجم: حسن شمس اسفندآباد و همکاران. ناشر: نشر نی.
 
سخنراني در سمينارها و همايش‎هاي داخلي
1380- مقايسه رفتار رانندگي در رانندگان ايراني و رانندگان سوئدي. كنفرانس سالانه مهندسين ترافيك، تهران.
1381- اختلالات رفتار در دانش‎آموزان، علل و روشهاي پيشگيري. سازملن آموزش و پرورش استان زنجان.
1381 - “مقايسه سبكهاي يادگيري در دآنش آموزان يك زبانه (فارس زبان) و دانش‎آموزان دوزبانه (ترك زبان)”. اولين كنگره سراسري روان شناسي ايران. دانشگاه تربيت معلم.
1385- ”بررسي اختلالات رواني در افراد معتاد و غير معتاد“. اولين سمينار رويكردي نوين به كليات پيشگيري و درمان اعتياد. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
1385- “معرفي روشي جديد براي بررسي جانبي شدن مغز و تاثير آن در كاركرد زبان زنان و مردان”. دومين كنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.
 
Participation in International Conferences:                            شركت در كنفرانسهاي بين‎المللي
1992- The 8th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Sweden. (2 Papers: Human as Discerners of Odor and Irritation" & " A Bisensory Method for Detection of Odorous Irritants").
1992- The 10 Congress for European Chemoreception Research Organization (ECRO), Munich, Germany [(1 poster: " Longitudinal Assessment of sensory reactions in Eyes and Upper Airways of staff in a Sick Building" and 1 paper " The ability of people to discern odor from irritation" (Oral Presentation)}.
1993- The Annual Meeting of Environmental Psychologists, Gothenburg, Sweden, (1 paper: " Sensory Evaluation of Indoor Air Quality in a Sick Buildings".
1993- The 6th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Helsinki, Finland. (1 paper: " A bisensory Testing Procedure Suitable for Odorous Irritants and Emissions from Building Materials".
1994- The 7th Meeting of the Association of the European Health Psychology Society, Brussels, Belgium. (1 poster on Sick Building Problems).
1994- The meeting of the Association for Chemoreception Sciences (Achems- XVI), Sarasota, Florida, USA.
2010- World Conference on Psychology & Guidance. Antalya, Turkey (Oral Presentation of Paper : Assessment of quality of life and psychological disorder symptoms among opium -dependent men on buprenorphine detoxification).
 
 
Gust Lecture                                                                                          دعوت به سخنراني                                                                                         
1- 1992- Seminars on " The ability of People to Discern Odor from Irritation. Department of Psychology, Wurzburg University, Wurzburg, Germany.
2- 1994- Seminar on "Sensory Irritation", Reasons and Solutions. Pierce Laboratory, Yale University, USA.
1381. سخنراني به مناسبت هفته پژوهش در باره اهميت پژوهش و نحوه اجرائ يك پژوهش علمي و معرفي نتايج يك پژوهش علمي در رابطه با اختلالات رفتاري در دانش‎آموزان دبستاني. ابهر، سازمان آموزش، پرورش استان زنجان.
1383 . سخنراني پيرامون همسر‎آزاري و عوامل موثر بر آن. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (ع).
 
سوابق آموزشي:
تدريس دروس رشته روان شناسي در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از جمله:
روان شناسي تجربي دوره کارشناسی، روان شناسي تجربي دوره کارشناسی ارشد، احساس و ادراك، آمار توصيفي و استنباطي، آمار پیشرفته دوره کارشناسی ارشد، انگيزش و هيجان دوره کارشناسی، انگيزش و هيجان دوره کارشناسی ارشد، روان شناسي فیزیولوژیک ( در دانشگاههاي تهران، آزاد اسلامی، پيام نور، بين‎المللي امام خميني (ره) و الزهرا (ع))
- راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاههای تهران، پیام نور، آزاد اسلامی، الزهرا و بین المللی امام خمینی (ره).
 
 
سوابق پژوهشي:
- دستيار پژوهش:    دانشكده روان شناسي ـ دانشگاه استكهلم                 1993 ـ 1990   
- پژوهشگر :         دانشكده روان شناسي ـ دانشگاه استكهلم                  1994     
- مسئول شاخه روان شناسي و علوم تربيتي و عضو شوراي گسترش گروه
علوم انساني، جهاد دانشگاهي، دفتر مركزي- تهران       1381 و 1382                  
- همكاري با پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه روانشناسي
 و نيازهاي ويژه از بدو تاسیس تا 1376                                    
- سردبیر فصلنامه علمی – پژوهشی علوم بهزیستی و توانبخشی 1385- تا کنون
 
انجام طرحهاي پژوهشي به شرح زير :
1- ”مطالعه تاثير اضطراب زبان خارجي بر يادگيري زبان خارجي در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان شهر تهران“. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره).
2- ”مطالعه سبكهاي يادگيري در دانشجويان گروههاي مختلف علوم انساني، علوم پايه و معماري و رابطه سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي و جنسيت“. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره). 
3- ”بررسي شيوع اختلالات رفتاري در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهر ابهر“. دفتر تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
4- ”مطالعه سبكهاي يادگيري دانش‌آموزان يك زبانه و دوزبانه و رابطه آن با جنسيت و پيشرفت تحصيلي“. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش تهران.
5- ”بررسي و مقايسه ميزان شيوع اختلالهاي رفتاري در كودكان والدين معتاد و كودكان والدين غير معتاد شهر قزوين“. معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان قزوين.
6- ”هنجاريابي آزمون رفتار انطباقي ABS-RC:2. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
7- “بررسي مقايسه‌اي چگونگي اختلالات شخصيتي نوجوانان بزهكار در فرهنگ ما و ويژگيهاي مطرح شده براي اين گروه در فرهنگهاي ديگر“. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
8- “بررسي ميزان شيوع و عوامل مؤثر بر همسر آزاري جسمي- رواني نسبت به زنان متأهل شهر تهران“. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
9- بررسي روند قبولي در كنكور و عوامل آموزشي و غير آموزشي موثر بر آن. سازمان آموزش و پرورش استان قزوين.
10- بررسي مقايسه‎اي اختلالات رواني و كيفيت زندگي در چهار گروه افراد معتاد مبتلا به ايدز، معتاد غير مبتلا به ايدز، غير معتاد مبتلا به ايدز و سالم. پژوهشكده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
11- بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم روی کاهش خشم و کاهش عود در افراد معتاد شهر مشهد. سازمان بهزسیتی مشهد (در حال انجام)
     
 
 
Professional Associations:                                                      عضويت در انجمن هاي علمي
1- International Society for Psychophysics (ISP).
2- Association for Chemoreception Sciences (Achems)
3- انجمن روانشناسي ايران
4-انجمن متخصصين بهداشت محيط ايران

 

سايتهای مرتبط